top of page

Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen


Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

Onduidelijkheid Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is alweer doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heb je tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Uitkeren als dividend Maak je gebruik als dga van de zogenaamde rekening-courant, dan kan je ervoor kiezen om het meerdere boven het half miljoen uit te laten keren als dividend. Het lijkt interessant om hier in 2019 van te profiteren. Ook dividend wordt belast in box 2, echter stijgt na 2020 de box 2-heffing van 25% naar 26,25% en in 2021 zelfs naar 26,9%.

Tip: omdat de heffing in box 2 na 2020 zal stijgen, kan het interessant zijn om in 2019 al maatregelen te treffen.

Aflossen of andere financiering? Heb je meer geleend bij de bv dan € 500.000? Dan heb je nog een aantal andere opties. Wellicht is er voor jou een mogelijkheid om de 'eigen' financiering af te lossen. Lukt dit niet, kan je ook overwegen de lening onder te brengen bij een externe financier. Je hebt natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de situatie te laten zoals deze is en de belasting over het meerdere dan een half miljoen af te dragen.

Let op! Het is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uit ziet. Neem daarom geen overhaaste beslissingen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen je waar nodig van de juiste adviezen voorzien.

#dgataks #lenen #dga

bottom of page