Belastingdeel heffingskortingen voor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen


Niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in een andere EU-lidstaat, in een EER-staat, in Zwitserland of op een van de BES-eilanden wonen, hebben op basis van Europees recht vanaf 2019 altijd recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Momenteel hebben alleen inwoners van België, Duitsland, Suriname, Aruba en Sint-Maarten die niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn in Nederland recht op deze heffingskortingen op basis van de non-discriminatiebepaling in de belastingverdragen met die landen.

Vaste inrichting buitenlands belastingplichtigen

Buitenlands belastingplichtigen die geen inwoner zijn van een van de bovengenoemde landen, hebben vanaf 2019 alleen nog recht op de heffingskortingen als zij een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland. Daarnaast moet er een bepaling zijn in het belastingverdrag die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt.