top of page

Verhoging belasting zeer vervuilende vrachtauto’s (Eurovignet)


De belasting zware motorrijtuigen (BZM) wordt per 1 juli 2019 verhoogd voor de meer vervuilende vrachtauto’s. Deze maatregel treedt in werking in alle zogenoemde Eurovignet-landen (Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden) en in België.

Door de maatregel worden voertuigen met een hogere uitstoot zwaarder belast. In de onderstaande tabellen zijn de nieuwe tarieven voor de verschillende EURO-categorieën vrachtauto’s opgenomen, voor een tijdvak van één jaar. Vrachtauto’s die in een lagere EURO-categorie vallen, hebben een hogere uitstoot.

Tarieven assen of minder

De BZM-tarieven voor de vrachtauto’s met drie assen of minder in de categorie EURO 0 t/m EURO II worden met ruim 40% verhoogd. Voor de vrachtauto’s in de categorie EURO III geldt een verhoging van ruim 20% en ruim 10% voor de categorie EURO IV. Vanaf het EURO V-tarief blijft het tarief gelijk aan het huidige tarief (€ 750).

Tarieven vier assen of meer

De BZM-tarieven voor de vrachtauto’s met vier assen of meer worden in de categorie EURO 0 t/m EURO II met gemiddeld 45% verhoogd. Voor de vrachtauto’s in de categorie EURO III geldt een verhoging van ruim 20% en ruim 10% voor de categorie EURO IV. Vanaf het EURO V-tarief blijft het tarief gelijk aan het huidige tarief (€ 1.250).

Let op! De verhoging van de BZM is de Nederlandse uitvoering van de wijzigingen in het Eurovignetverdrag. Wanneer deze wijzigingen op 31 mei 2019 niet door alle vijf bovengenoemde landen in hun nationale wetgeving zijn vastgelegd, treden de nieuwe tarieven op zijn vroegst per 1 januari 2020 in werking.


bottom of page