top of page

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens


In box 3 betaal je belasting over jouw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

Klein voordeel geringe vermogens

Over een belastbaar vermogen tot € 71.650 betaal je in 2019 iets minder belasting dan nu. Het vermogen boven deze grens wordt juist iets zwaarder belast. Belastingplichtigen met kleinere vermogens gaan er daarom iets op vooruit, degenen met een wat groter vermogen betalen juist meer.

Let op! Het belastbaar bedrag van € 71.650 wordt verdubbeld voor degenen met een partner. Bovendien is een vermogen van € 30.360 vrijgesteld. Ook hier geldt voor degenen met een partner het dubbele bedrag.

Verondersteld rendement

Er wordt in box 3 belasting geheven over een verondersteld rendement. Of dit ook behaald wordt, is niet relevant. Bij sparen wordt in 2019 uitgegaan van een opbrengst van 0,13%, bij beleggen van 5,6%. Dit jaar is dat 0,36% en 5,38%.

Meer beleggen bij groter vermogen

De fiscus gaat ervan uit dat degenen met een groter vermogen meer beleggen. Voor grotere vermogens volgt dus automatisch een hoger verondersteld rendement.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat je een vermogen bezit van € 100.000 en geen partner hebt. Door de vrijstelling van € 30.360 is jouw belastbaar vermogen € 100.000 -/- € 30.360 = € 69.640. Je wordt verondersteld hiervan 67% te sparen en 33% te beleggen. Bij genoemde veronderstelde rendementen van 0,13% en 5,6% vloeit hieruit een rendement voort van 1,9351%. Het veronderstelde rendement is dus € 69.640 x 1,9351% = € 1.348. Hierover betaal je 30% belasting, dus € 404. Dit jaar betaal je over hetzelfde vermogen nog € 424, twee tientjes meer dus.

Bij een vermogen van € 2 miljoen heb je volgend jaar een belastbaar vermogen van € 1.969.640. Hierover betaal je € 29.138 belasting. Dit jaar betaal je € 28.224, ofwel € 914 minder.

bottom of page