Optimaliseer investeringsaftrek


Als je als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heb je in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe je deze aftrek kunt optimaliseren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van de omvang van de investeringen in een jaar. Onderstaande tabel geeft de omvang van de aftrek in 2018 weer.

Investeringsbedrag

Meer dan Niet meer dan KIA

€ 0 € 2.300 € 0

€ 2.300 € 56.642 28%

€ 56.642 € 104.891 € 15.863

€ 104.891 € 314.673 € 15.863 -/- 7,56% van het gedeelte boven € 104.891

€ 314.673 - € 0

Degressief

Uit de tabel blijkt dat de KIA voor een deel degressief verloopt, ofwel een groter bedrag aan investering levert minder KIA op.

Voorbeeld: bij een investering van € 100.000 heb je recht op € 15.863 aan KIA. Bij een investering van € 200.000 is dit nog maar € 15.863 -/- 7,56% x (€ 200.000 -/- € 104.891) = € 15.863 -/- € 7.190 = € 8.673.

Meer of minder KIA

Investeringen groter dan € 2.300 leveren dus meer KIA op tot € 56.642 naarmate het bedrag van de investering toeneemt. Investeringen groter dan € 104.891 leveren bij een toenemend bedrag aan investering juist minder KIA op. Tussen € 56.642 en € 104.891 blijft de KIA gelijk.

Hoe optimaliseren?

Je kan de KIA op meerdere manieren optimaliseren. Bij grotere bedragen is het raadzaam de investeringen over de jaren te spreiden, ervan uitgaande dat je deze grotere investeringen niet ieder jaar pleegt.

Voorbeeld: je koopt in 2018 twee bestelauto's van € 25.000 en in 2019 ook. Bij een gelijkblijvende KIA in 2019, levert dit in 2018 en 2019 een KIA op van € 50.000 x 28% = € 14.000. Samen dus € 28.000. Koop je dit jaar vier bestelauto's van € 25.000 en in 2019 niets, dan levert dit € 15.863 aan KIA op, ofwel € 12.137 minder.

Tip: grotere investeringen kan je dan beter over de jaren spreiden.

Investeringen clusteren

Andersom kan je kleinere investeringen onder € 2.300 beter clusteren.

Voorbeeld: je koopt dit jaar een laptop van € 2.000 en volgend jaar een PC van € 1.500. Investeer je verder niet, dan levert dit in beide jaren geen KIA op, omdat je onder de grens van € 2.300 blijft. Koop je echter dit jaar de laptop én de PC en volgend jaar niets, dan levert dit € 3.500 x 28% = € 980 aan KIA op.

Heb je vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.

#investeringsaftrek #kleinschaligheidsinvesteringsaftrek #KIA