top of page

Kerstpakket nog steeds hot and booming!


De economie trekt nog steeds aan en een kerstpakket mag weer wat kosten, ook dit jaar. Daarnaast zie je de populariteit voor duurzame kerstpakketten toenemen. Toch blijkt de fiscale behandeling van de kerstpakketten één van de zaken te zijn waar veel ondernemers vaak onzeker over zijn.

Met de invoering van de werkkostenregeling bestaat er geen speciale regeling meer voor kerstpakketten. Dit betekent dat het alleen nog mogelijk is kerstpakketten te verstrekken zonder fiscale heffing, mits deze verstrekking kan worden opgenomen in de zogenaamde vrije ruimte.

Werkkostenregeling

Op grond van de werkkostenregeling betekent het dat alle verstrekkingen aan werknemers loon is. Dus ook het geven van kerstpakketten. Als werkgever kan je ervoor kiezen deze verstrekking van kerstpakketten aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Deze verstrekking wordt dan niet via de loonstrook van de werknemer belast.

Kies je ervoor de kerstpakketten aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel, dan moet je vervolgens bepalen of je via de eindheffing loonbelasting moet afdragen over deze kerstpakketten. Hierbij geldt een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Dat wil zeggen: tot dat bedrag (1,2% van de fiscale loonsom) ben je geen eindheffing verschuldigd. Maar als de grens van 1,2% van de fiscale loonsom wordt overschreden, dan moet je via de eindheffing loonbelasting tegen een tarief van 80% afdragen.

Flexibel

De Belastingdienst lijkt niet heel flexibel als het gaat om het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen. Je moet namelijk bij het verstrekken van de kerstpakketten al aangeven of je deze wilt aanmerken als loonbestanddeel of als eindheffingsbestanddeel. Mocht je, nadat je de kerstpakketten hebt aangewezen als eindheffingsbestanddeel, erachter komen dat er geen voldoende vrije ruimte beschikbaar is om deze verstrekking in op te nemen en je hierover 80% eindheffing moet voldoen, dan kan je de verstrekking niet alsnog als belast loon bij de werknemer in aanmerking nemen.

Verrassing

Om achteraf niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het is daarom raadzaam goed inzicht te hebben in de nog beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling, voordat je deze beslissing maakt.

Dit inzicht krijg je door de (verwachte) fiscale loonsom te berekenen en alle vergoedingen en verstrekkingen – behalve de kerstpakketten die al aangemerkt zijn als eindheffingsbestanddeel – bij elkaar op te tellen.

Aan de hand van het saldo van deze twee bedragen stel je vast of er nog genoeg ruimte beschikbaar is om de kerstpakketten onbelast aan jouw personeel te verstrekken. Hiermee kan je ook rekening houden bij het uitkiezen van een kerstpakket.

Tot slot

Om onzekerheid te voorkomen, is het dus raadzaam je tijdig te laten informeren door één van onze adviseurs en dan het liefst voordat je een kerstpakket uitzoekt!


bottom of page