top of page

Nieuwe regels compensatie overuren


Verdient jouw werknemer het minimumloon? Dan mag je met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener.

Werknemer met minimumloon

Per 1 januari 2019 is het voor jou als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao. Dit geldt alleen voor werknemers met het minimumloon.

Let op! Voor werknemers met het minimumloon mag je vanaf 1 januari 2019 geen individuele afspraken meer maken om overuren te compenseren met vrije tijd.

Meer dan het minimum?

Voor werknemers met een hoger loon geldt dit niet en mag je nog steeds tijd-voor-tijd-afspraken maken. Daarbij moet je er wel op letten dat de werknemer over alle gewerkte uren tezamen in de reguliere betalingsperiode ten minste het minimumloon ontvangt. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon uitkomen, moet je vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.

Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk.

Opnemen vóór 1 juli

Wanneer in een cao een regeling is opgenomen voor de compensatie in tijd voor meerwerk, moet die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen.

2018 is overgangsjaar

Door wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar komen te vervallen. Zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden. Voor de wet is 2018 een overgangsjaar, waarin werkgevers nog kunnen kiezen om meer- of overuren uit te betalen of om ze te compenseren in tijd. Dat is dus per 1 januari 2019 niet meer mogelijk.

bottom of page