top of page

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019


Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers zetten we op een rij.

Verhoging lage tarief

Het lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming van te veel administratieve rompslomp is besloten om over prestaties die al in 2018 zijn gefactureerd en, als het om particulieren gaat, ook in 2018 zijn betaald, de btw-verhoging niet na te heffen.

Vouchers

De regeling voor btw op vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt ook gewijzigd. Vouchers waarvan bij uitgifte al bekend is welk land de btw mag heffen en tegen welk tarief, zijn belast bij uitgifte. Vouchers waarbij dit bij uitgifte niet vaststaat, zijn bedoeld voor meermalig gebruik. Deze zijn belast bij inwisseling voor een goed of dienst.

Sportdiensten

De diensten die sportorganisaties leveren aan leden, zijn momenteel al vrijgesteld van btw, maar vanaf 2019 geldt dit ook voor diensten aan niet-leden. De vrijstelling geldt niet voor organisaties die winst beogen.

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat pas in 2020 veranderen, maar het is handig als je je hierop in 2019 al voorbereidt. De nieuwe regeling betekent dat je geen btw in rekening hoeft te brengen als jouw omzet onder de € 20.000 per jaar blijft. Op dit moment is nog het bedrag aan per saldo af te dragen btw beslissend.

Als je geen btw in rekening brengt, kan je ook geen btw verrekenen. De regeling is optioneel, dus je kan zelf beslissen of het voor jou voordelig is de regeling toe te passen. Zo ja, dan moet je dit uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst hebben doorgegeven.

E-commerce

Verricht je digitale diensten aan inwoners buiten Nederland maar in de EU, dan kan je tot een omzet van € 10.000 Nederlandse btw in rekening brengen. Boven dit bedrag moet je de btw van het betreffende woonland in rekening brengen. Je geeft dit via een vereenvoudigd systeem, het zogeheten MOSS, via de Nederlandse fiscus aan.

Vragen over de nieuwe btw-regels per 2019? Neem dan contact met ons op.

bottom of page