top of page

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw


Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staak je jouw bedrijf en koop je een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals zzp’ers of kleine zelfstandigen, hebben nogal eens geen pensioenvoorziening. Zij maken vaak wel gebruik van de fiscale mogelijkheid om pensioen op te bouwen via de oudedagsreserve, beter bekend als de FOR. Doe je dit, dan hoef je over een deel van de winst geen belasting te betalen.

Lijfrente voor FOR

Echter, bij staking van jouw bedrijf moet je over de FOR alsnog belasting betalen. Dit kan je voorkomen door aankoop van een lijfrente. De stakingswinst wordt dan verminderd met het aankoopbedrag van de lijfrente. Het premie-inkomen dat je moet betalen voor de Zvw wordt berekend over de totale stakingswinst, dus het bedrag zonder aftrek van de lijfrentepremie.

Rechtsongelijkheid

Volgens de Hoge Raad is hier nu sprake van rechtsongelijkheid. Werknemers die pensioen opbouwen, hoeven over het opgebouwde pensioen namelijk ook geen Zvw-premie te betalen. In een zaak waarbij een ondernemer zijn bedrijf had beëindigd en moest afrekenen voor FOR, oordeelde de Hoge Raad dat de Zvw-premie berekend moest worden na aftrek van de lijfrentepremie. Zij zag niet in waarom mogelijke uitvoeringstechnische problemen dit in de weg zouden staan.

Let op! Uit de uitspraak valt niet af te leiden of dit ook geldt voor de zelfstandige ondernemer zonder pensioen die een lijfrente koopt zónder dat een FOR is opgebouwd.

FOR is optioneel

De opbouw van een fiscale oudedagsreserve is optioneel. De FOR hoeft namelijk niet in alle gevallen positief uit te pakken, met name niet wanneer men bij het vrijvallen van de lijfrente-uitkeringen in een hoger tarief valt dan bij de opbouw van de FOR.

Bij vragen over de FOR of lijfrente, adviseren wij je graag.

bottom of page