top of page

Houd rekening met bedrijfsrisico’s bij aanhouden liquiditeiten


Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen liquide middelen niet onbeperkt in kas houden. Duurzaam overtollige middelen worden fiscaal namelijk aangemerkt als privévermogen. Wat als ‘duurzaam overtollig’ moet worden aangemerkt, kan per situatie verschillen.

Zo besliste de rechter onlangs dat een advocaat bijna € 400.000 aan liquide middelen in kas mocht houden vanwege diverse bedrijfsrisico’s. Deze hadden betrekking op het marktsegment waarin de advocaat opereerde, op het mogelijke vertrek van een collega en op de gezondheid van de advocaat. Doordat een groter bedrag aan liquiditeiten kon worden aangehouden, kon ook een grotere oudedagsreserve worden opgebouwd en werd box 3-heffing over dat deel van de liquide middelen voorkomen.

Tip: ga bij de bepaling van de maximale omvang van je liquiditeiten eerst na welke risico’s je hiermee moet afdekken. Hiervoor mag je de nodige liquiditeiten reserveren. Alleen het meerdere kan mogelijk als duurzaam overtollig worden aangemerkt en moet je overbrengen naar privé. Je betaalt over deze liquiditeiten dan belasting in box 3. Hoeveel dit is, hangt af van de omvang van het privévermogen.


bottom of page