top of page

Plan opname liquiditeiten


Liquiditeiten met een laag rendement, zoals je bedrijfsbankrekening, kan je het best na 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge heffing in box 3. Andersom is het raadzaam noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé voor 31 december van dit jaar over te maken naar je bedrijfsrekening.

Let op! Pas op voor de antimisbruikmaatregelen inzake dit zogenaamde boxhoppen. Vermogen dat voor 1 januari vanuit box 3 naar box 1 of 2 wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box gebruikt wordt, rekent de fiscus toe aan beide boxen. Hierover betaal je dan dubbel belasting. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, bestaat nog een tegenbewijsregeling. Dit betekent dat er geen dubbele heffing plaatsvindt als je aannemelijk maakt dat er voor de vermogensschuif zakelijke motieven bestonden.


bottom of page