top of page

Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'


Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord ligt tussen de twee partijen (no deal), zullen ze vanaf dat moment gaan handelen volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Als ondernemer krijg je bijvoorbeeld te maken met:

1. Hoge importheffingen

In een no-deal-scenario maakt het VK geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU. Het VK wordt dan een zogenoemd derde land. Voor goederen die je in- of uitvoert, betaal je dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht is te vinden op de website van de WTO.

2. Andere btw-procedures

Ook de procedures voor btw zullen bij een no deal veranderen. Je kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor jou gelden en wanneer en aan wie je in dit scenario btw moet afdragen.

3. De meest vergaande douaneprocedures

Je krijgt bij een no deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als je zakendoet met het VK. De Douane heeft een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat je daarvoor moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat je tijdig een EORI-nummer hebt.

4. Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom

Na de brexit kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijg je informatie over wat voor welk certificaat geldt.

5. Verlies van markttoegang

Voor diensten gelden bij een no deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan betekenen dat je straks geen diensten meer kan aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor jouw onderneming kan betekenen en wat je alternatieven zijn.

6. Registratie Britse werknemers

Heb je Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 29 maart 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip: misschien doe je zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar jouw toeleveranciers of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk brexit-scenario. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

bottom of page