top of page

Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019


De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten inzake hernieuwbare energie. Hiermee is dit jaar € 10 miljard gemoeid. Dit blijkt uit een brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die geen schade aanbrengt aan het leefmilieu. Denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie.

Drie fases

De eerste ronde van SDE+ subsidies kent drie fases. De eerste start op 12 maart 2019, de andere twee steeds een week later. Deze rondes sluiten op 4 april 2019 om 17.00 uur. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh ingediend worden. De week erna projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,11/kWh, de week daarna projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,13/kWh.

Aanvragen

De SDE+ subsidie is aan te vragen via rvo.nl. Hier vind je ook nadere informatie. Je kan de aanvraag al vóór 12 maart in concept klaarzetten in het eLoket.

#subsidie #SDE

bottom of page