top of page

Verdeel vermogen in box 3 slim


Het kan lucratief zijn om je vermogen met je partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Box 3

In box 3 betaal je belasting over je vermogen. Het werkelijk rendement dat je behaalt, is niet van belang. Over het vermogen wordt een fictief rendement berekend. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt.

Vrijstelling

In 2019 heb je in box 3 recht op een vrijstelling van € 30.360. Heb je een partner, dan geldt een dubbele vrijstelling van € 60.720. Over het meerdere betaal je belasting volgens drie schijven.

Drie schijven

De eerste schijf loopt tot een vermogen van € 71.650. De tweede van € 71.650 tot € 989.736. De derde schijf over al het vermogen boven € 989.736.

Verondersteld (fictief) rendement

De fiscus gaat er in de eerste schijf van uit dat je met je vermogen een rendement behaalt van 1,935%. In de tweede schijf is het veronderstelde rendement 4,451% en in de derde 5,6%. Over het veronderstelde rendement betaal je 30% belasting.

Let op! Dit betekent dat je je vermogen in beginsel het beste gelijk over beide partners kunt verdelen. Bij een andere verdeling betaalt de ene partner wellicht meer dan wanneer bij een gelijke verdeling door de andere partner zou zijn betaald.

Voorbeeld: beschik je samen met je partner over € 200.000 belast vermogen na de vrijstelling en verdeel je dit 50/50, dan betaal je samen € 1.588 aan belasting. Reken je het totale vermogen slechts toe aan één van beiden, dan betaalt deze persoon € 2.129 aan belasting. Dus € 541 meer.

Ongelijke verdeling soms voordelig

Soms kan een ongelijke verdeling toch voordeliger zijn. Namelijk als één van beiden de heffingskorting wegens onvoldoende inkomen niet of niet helemaal kan verrekenen met de te betalen belasting. In die gevallen is het van belang dat je die partner voldoende vermogen toerekent. 'Voldoende' betekent dat je zodanig veel vermogen aan deze partner toerekent, dat de hierover te betalen belasting kan worden verrekend met de heffingskorting die anders verloren zou gaan.

Vragen over de verdeling van je vermogen in box 3? Neem gerust contact met ons op.

bottom of page