top of page

Wat betekent de brexit voor jouw btw?


De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als je zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU ('no deal'). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kan je je daarop voorbereiden?

Je verkoopt goederen aan het VK

Bij een no deal ben je over een levering aan een zakelijke afnemer in het VK geen btw in Nederland verschuldigd. In plaats van een 'intracommunautaire levering' (wanneer je vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen exporteert) heb je dan met export naar een niet-EU-land te maken. Afhankelijk van de leveringscondities geef jij of jouw afnemer de btw aan in het VK. Als je direct aan consumenten verkoopt, mag je nu tot de drempel van € 80.197 in Nederland btw afdragen. Na een no deal wordt de btw altijd in het VK geheven. Ook hierbij bepalen de leveringscondities wie de btw verschuldigd is. Houd hiermee rekening met je verkoopvoorwaarden!

Je koopt goederen uit het VK

Als je goederen uit het VK importeert, geef je nu in Nederland een intracommunautaire verwerving aan. Na de brexit moet je de btw bij de douane aangeven en betalen. Je kan dit voorkomen door een zogenaamde artikel 23-vergunning aan te vragen. Je hoeft de btw dan niet bij de grens te betalen, maar je kan deze dan verleggen naar de btw-aangifte.

Let op! Bedenk bij goederenleveringen van of naar het VK dat er douanerechten verschuldigd kunnen zijn en dat douaneformaliteiten nodig zullen zijn!

Regels voor dienstverlening

Diensten zijn in de regel belast in het land van de afnemer. Als je een dienst uit het VK afneemt, moet je dit dus aangeven in de btw-aangifte. Verricht je diensten in het VK dan zal de dienst aldaar belast zijn. Afhankelijk van de toekomstige regels in het VK zal je je daar mogelijk moeten registreren voor de btw.

Tip: je hebt vaak een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Heb je al een EORI-nummer aangevraagd? Ga ook na of je in staat bent om douanezaken af te (laten) wikkelen.

bottom of page