top of page

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteer je bij arrangementen?


De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief pas je dan toe?

Rondvaart met diner

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag aan de orde was welk btw-tarief berekend moet worden over een rondvaart inclusief hapje, drankje en desgewenst een rondleiding in een stad onder begeleiding van een gids.

Gescheiden prestaties

Uitgangspunt voor de btw is dat prestaties als onderscheidend en zelfstandig moeten worden beschouwd. Ieder onderdeel van een prestatie wordt dus in beginsel tegen het eigen btw-tarief belast. Dit is alleen anders als prestaties zozeer samenhangen dat ze voor de gemiddelde consument één prestatie zijn of als er duidelijk sprake is van een hoofdprestatie en bijkomende prestaties. In dit laatste geval is op het geheel het tarief van de hoofdprestatie van toepassing.

Arrangement niet tegen één btw-tarief

Het arrangement met de rondvaartboot was volgens rechtbank Noord-Holland niet één prestatie en komt als zodanig ook niet voor op de lijst met prestaties waarop het lage btw-tarief van toepassing is. Ook was er geen sprake van een of meer hoofdprestaties. De onderdelen van het arrangement waren immers ook apart te boeken.

Drank apart

De rechter overwoog nog ten overvloede dat de alcoholische dranken ook tegen het hoge tarief belast zouden zijn als ze als een bijkomende prestatie bij een hoofdprestatie zouden moeten worden aangemerkt. Deze dranken zijn namelijk uitdrukkelijk uitgesloten van het verlaagde tarief voor restauratieve diensten.

#btwtip #btwtarief

bottom of page