top of page

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!


Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat je moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet je ieder jaar waarin je gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Hoe moet je dit bewijzen?

Het bewijs moet je kunnen leveren met schriftelijke bescheiden, zoals de akte van levering van je woning. Tevens moet je dit over een langere periode kunnen leveren, ook als de navorderingstermijn over het jaar van aankoop of verbetering van de woning verstreken is.

Eerdere aangiften tellen niet

Ook het feit dat de aftrek in de aangifte in eerdere of latere jaren is aanvaard door de inspecteur doet niet ter zake, aldus de Hoge Raad in een recente zaak. Dit kan alleen anders zijn als de inspecteur zich die jaren expliciet over de aftrek heeft uitgelaten en met de aftrek heeft ingestemd.

In de betreffende zaak was de hypotheek in 2007 voor een verbouwing van de woning verhoogd en had de inspecteur bewijzen inzake de aftrek gevraagd in het kader van de aangiftes over 2010 en 2012. Toen de belastingplichtige deze niet meer kon leveren, schrapte de inspecteur de aftrek. Volgens de Hoge Raad is dit terecht.

Let op! Het is van groot belang dat je de bewijzen inzake een afgesloten hypotheek goed bewaart. In ieder geval zolang je de rente in aftrek wilt brengen.

bottom of page