top of page

Forse stijging tarieven bzm per 1 juli


Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in.

Wanneer bzm?

Je betaalt alleen bzm als je je vrachtauto(combinatie) op de snelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden:

  • het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen én

  • het toegestane maximumgewicht van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer.

Tarief bzm

Het tarief van de bzm is afhankelijk van het aantal assen van de vrachtauto en van de vervuiling door de vrachtauto. De mate van vervuiling wordt uitgedrukt in euronormen.

Stijging tarieven

De tarieven stijgen niet voor de minst vervuilende klassen, euronormen 5 en 6. Voor de euronormen 0 t/m 4 stijgen de tarieven voor vrachtauto's met vier assen of meer met 12% (euronorm 4), 23% (euronorm 3), 42% (euronorm 2), 46% (euronorm 1) en 52% (euronorm 0). Dit betekent voor deze categorie dat jaarlijks, per vrachtauto met vier assen of meer, € 2.359 aan bzm betaald moet worden. De stijging voor vrachtauto's met drie assen is in sommige gevallen iets minder.

Let op het dagtarief

Het tarief per dag stijgt voor alle klassen van € 8 naar € 12, ofwel met 50%.

Stijging per 2020 voor euronorm 5

Per 2020 is een stijging gepland van het tarief voor de klasse euronorm 1 met 6%.

We horen het graag als je vragen hebt over de tariefsverhoging van de bzm. Kijk voor meer naar het overzicht van de tarieven.

bottom of page