top of page

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn


Als ondernemer heb je in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat je ondernemer bent, moet je wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Nog steeds ondernemer?

In een zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een bv. Na de overdracht bleef de man echter ook nog ondernemersfaciliteiten claimen.

Navordering

De Belastingdienst legde drie jaar later een navorderingsaanslag op. De ondernemersfaciliteiten werden geschrapt en de oudedagsreserve werd aan de winst toegevoegd. De man had wel recht op de stakingsaftrek.

Geen onderbouwing

De man stapte naar de rechter, maar kon niet onderbouwen dat hij nog steeds als ondernemer actief was. Hij bezat geen dossiers, facturen, urenregistratie of correspondentie en kon het ondernemerschap ook niet aantonen via omzet of gemaakte kosten.

Langer lopende opdrachten

Dat er sprake zou zijn van langer lopende opdrachten en dat er daarom geen facturen zijn uitgeschreven, achtte het hof niet aannemelijk. Ook dat er veel tijd ging zitten in acquisitie en netwerk- en relatiebeheer, geloofde het hof niet. Bovendien legde de man hierover strijdige verklaringen af.

Let op! Met name bij een geringe omzet is het van belang dat het ondernemerschap aangetoond kan worden. Zeker als je aanspraak wilt maken op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

bottom of page