top of page

Wel of niet sparen in de bv?


Jouw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaal je meer belasting naarmate je vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Heffing in box 3

De belasting die je betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als je verlies lijdt op beleggingen, betaal je toch belasting.

Hogere heffing bij groter vermogen

De heffing in box 3 neemt toe naarmate je meer vermogen bezit, omdat bij een groter vermogen wordt uitgegaan van een hoger verondersteld rendement. Het belastingtarief is vastgesteld op 30% en wordt berekend over het veronderstelde rendement.

Tarieven 2019

Over de eerste € 30.360 aan vermogen betaal je geen belasting. Over de volgende € 71.650 van je vermogen geldt een verondersteld rendement van 1,94%. Over het belast vermogen van € 71.650 tot € 989.736 is het veronderstelde rendement 4,45% en bij een vermogen boven € 989.736 gaat de wet uit van een rendement van 5,6%.

Sparen of beleggen via de bv

Heb je een bv of richt je een bv op om hierin te sparen en/of te beleggen, dan betaal je belasting over je werkelijk behaalde rendement. Spaar je tegen een rente die nauwelijks meer bedraagt dan 0%, dan betaal je dus ook nauwelijks belasting. Een fors rendement dat met beleggen is behaald, wordt daarentegen ook fors belast.

Tarieven Vpb

In de bv betaal je vennootschapsbelasting over het rendement. Zodra je het behaalde rendement uitdeelt, betaal je ook belasting in box 2. Tezamen levert dit in 2019 een belastingdruk op van 39,25% voor een winst tot € 200.000, daarboven is het tarief 43,75%. Door een wijziging worden deze tarieven vanaf 2021 37,87% respectievelijk 41,89%.

Wat is het rendement?

Het bovenstaande betekent dat bij een gering rendement het in beginsel voordeliger is het vermogen in je bv te laten renderen. Bij een hoog rendement is het voordeliger om je vermogen in privé te laten renderen. Waar het omslagpunt voor jou ligt, is onder meer afhankelijk van de winst van de bv, het behaalde rendement op je vermogen en de omvang van je privévermogen.

Bijkomende zaken

Buiten financiële overwegingen om wel of niet voor een bv te kiezen, moet je je ook realiseren dat een bv verplichtingen met zich meebrengt. Je moet een administratie aanleggen, een jaarrekening (laten) opstellen en een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Ook die zaken brengen kosten met zich mee, als je dat uit handen geeft. Dit moet je wel meewegen. Maar ook als je het uit handen geeft, vraagt dit altijd extra aandacht van je. Ten slotte is de jaarrekening van de bv openbaar, waardoor iedereen kan zien hoeveel vermogen je in de bv hebt zitten. Bedenk daarom goed of je deze zaken accepteert.

Vragen over sparen en beleggen in een bv of in privé? Neem contact met ons op!

bottom of page