top of page

Minimumtarief van € 16 voor zzp’er


Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp'ers onder de armoedegrens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Te lage tarieven voorkomen

Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat zzp'ers tegen te lage tarieven moeten werken. Zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten opzichte van de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheid bij opdrachtgever

Om die reden is besloten de verantwoordelijkheid voor het controleren en het betalen van het minimumtarief neer te leggen bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie.

Praktische uitwerking?

De opdrachtnemer moet volgens de plannen voorafgaand aan elke opdracht een schatting maken van de directe kosten en uren. Op basis hiervan moet de opdrachtgever het uurtarief berekenen en nagaan of wordt voldaan aan het minimumtarief. De offerte is hiervoor dus een belangrijk instrument.

Zzp'er met hoog tarief

Zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 kunnen in de plannen kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken. Voorwaarde is dat een opdracht niet langer dan een jaar duurt.

Invoering per 2021

Het is de bedoeling dat de plannen per 2021 worden ingevoerd.

#zzper #minimumtarief

bottom of page