top of page

Heeft jouw kantoor al energielabel C?


Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag je je kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of jouw kantoor aan de eisen voldoet.

Uitzonderingen

De verplichting geldt niet voor alle kantoren. Zo zijn kantoren tot 100 m2 van de verplichting vrijgesteld. Ook geldt de verplichting niet als minder dan de helft van de gebruiksruimte een kantoorfunctie heeft. Daarnaast zijn monumenten vrijgesteld, tenzij het stads- of dorpsgezichten zijn. Ook kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt, onteigend of verbouwd tot woning, vallen niet onder de verplichting.

Energiebesparingsverkenner

De overheid heeft een energiebesparingsverkenner ontwikkeld waarmee je globaal kunt onderzoeken welke maatregelen je kunt treffen om je kantoor energiezuinig te maken. Via de verkenner kan je ook zien wat jouw besparing kost en wat de terugverdientijd is.

Verkenner is indicatief

De verkenner geeft slechts een indicatie, want je moet bijvoorbeeld zelf aangeven of bepaalde isolatie nu slecht, matig of goed is.

Inzicht in energielabel

Je kunt ook online checken wat het huidige energielabel van je kantoor is.

Geen energielabel?

Heb je geen energielabel voor je kantoor, dan kan je dit via een energieadviseur aanvragen door deze een labelberekening te laten maken. Blijkt dat jouw kantoor niet over de minimale vereisten voor het jaar 2023 beschikt, dan is het verstandig de hiervoor noodzakelijke maatregelen tijdig te treffen.

Tip: hiervoor zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen aanwezig, zoals de milieu-investeringsaftrek.

bottom of page