top of page

Kosten aanschaf airco aftrekbaar?


Werk je geheel of deels vanuit huis? Nu het weer volop zomer is, overweeg je wellicht een airco aan te schaffen. Kan je de kosten daarvan delen met de fiscus?

Woning ondernemingsvermogen

Is de woning ondernemingsvermogen, dan zijn de kosten van een airco aftrekbaar. Je kan bij aanschaf van de woning deze als ondernemingsvermogen aanmerken, als je minstens 10% van de woning zakelijk gebruikt. Je moet wel rekening houden met een eventueel privévoordeel als je de werkkamer ook deels privé gebruikt, maar dat zal op een werkkamer te verwaarlozen zijn.

Woning is privévermogen

Het komt vaker voor dat zzp'ers de woning tot het privévermogen in plaats van het ondernemingsvermogen rekenen. Voor de werkkamer in de woning kan je dan meestal geen kosten in aftrek brengen, tenzij de kamer een zelfstandig onderdeel van de woning vormt én je voldoende inkomen in of vanuit de werkkamer verdient.

Let op! Een werkkamer is pas zelfstandig als deze een eigen ingang heeft en eigen sanitair en je deze dus ook zou kunnen verhuren aan een derde.

Een airco in een werkkamer die niet zelfstandig is en tot het privévermogen behoort, kan je niet ten laste van de winst brengen.

Investeringsaftrek?

Als je als ondernemer een airco aanschaft, heb je in beginsel wel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Dit is ook het geval als de airco zelf niet aftrekbaar is van de winst. Je moet wel aan alle standaard voorwaarden voldoen. Zo moet de airco minstens € 450 kosten, moet je in het jaar meer dan € 2.300 aan investeringen plegen en niet meer dan € 318.449. De investeringsaftrek bedraagt maximaal 28% en wordt procentueel minder naarmate je meer investeert.

Btw?

Als je de airco voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen rekent, kan je de betaalde btw in aftrek brengen. Omdat je de airco zakelijk gebruikt, is het geen probleem de airco voor de btw als ondernemingsvermogen aan te merken.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat je een airco van € 3.000 ex btw aanschaft en dat je hierop 28% investeringsaftrek krijgt. Bij een belastingtarief van bijvoorbeeld 38,1% (schijf 2 en 3) scheelt dit, rekening houdend met de mkb-winstvrijstelling, € 275 netto aan te betalen belasting. Samen met de btw van € 630 levert dit toch een leuk bedrag van € 905 op.

bottom of page