top of page

Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek


Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. Je kunt zelf eenvoudig nagaan of ook jouw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt.

Milieulijst

Op de site rvo.nl kan je de Milieulijst vinden. Op de Milieulijst zie je voor welke bedrijfsmiddelen je de milieu-investeringsaftrek krijgt. Ook zie je hoeveel extra aftrek je krijgt, 13,5%, 27% of 36%.

Let op! Het bedrijfsmiddel waarin je investeert, moet op het moment waarop je de investeringsverplichting aangaat op de Milieulijst van dat jaar staan.

Tip: de Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen die gelden voor de MIA voor een elektrische vrachtauto dit jaar aangepast. Check dus vooraf of jouw investering nog voor de MIA in aanmerking komt.

Willekeurig afschrijven

Sommige milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen mag je ook willekeurig afschrijven (VAMIL). Dit geldt dan voor 75% van de aanschafwaarde. Meestal zal je sneller willen afschrijven, maar dit hoeft niet. In een verliessituatie zal je bijvoorbeeld waarschijnlijk minder snel willen afschrijven.

Let op! Soms krijg je voor een bedrijfsmiddel zowel de MIA als de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven.

Minder energie-investeringsaftrek

Ook voor energiebesparende bedrijfsmiddelen kan je een extra aftrek krijgen. Die is dit jaar verlaagd van 54,5% naar 45%. De bedrijfsmiddelen waarvoor je de aftrek krijgt, staan op de Energielijst. Ook die lijst vind je op rvo.nl.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je kunt voor een bedrijfsmiddel niet zowel de MIA als de EIA krijgen. Maar naast de MIA of EIA kan je wel recht hebben op de KIA, als je in 2019 niet meer investeert dan € 318.449. De KIA kan maximaal 28% bedragen, dus samen met de EIA of MIA kan dit een extra aftrek van maximaal 73% respectievelijk 64% opleveren.

bottom of page