top of page

Fiscale voordelen bpm en mrb voor emissievrije auto’s en PHEV’s verlengd tot 2025


De vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor emissievrije auto’s blijft door een verlenging van vier jaar tot 1 januari 2025 gehandhaafd.

Hetzelfde geldt voor het nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 0 en 50 gram per kilometer – in de praktijk vallen alleen Plug-in Hybride Elektrische voertuigen (PHEV) hieronder – geldt in de mrb een tarief van 50% van het reguliere tarief. Ook dit halftarief wordt verlengd tot 1 januari 2025.

In 2025 wordt de mrb voor emissievrije auto’s verhoogd naar 25% van het reguliere tarief. Het hiervoor genoemde halftarief wordt dan omgezet in een driekwarttarief, waardoor voor auto’s met een lage emissie een tarief van 75% van het reguliere tarief geldt.

Vanaf 2026 vervallen de voordelen en geldt voor alle soorten personenauto’s hetzelfde, volledige mrb-tarief.


bottom of page