top of page

WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje


Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling mag je zaken belastingvrij aan werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket.

Vrije ruimte

De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt.

Voorbeeld

De loonsom is € 1.000.000. De vrije ruimte bedraagt nu 1,2%, ofwel € 12.000. Vanaf volgend jaar bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom, ofwel € 6.800. Over het meerdere van € 600.000 blijft de vrije ruimte 1,2%, ofwel € 7.200. In totaal gaat de vrije ruimte dus € 6.800 + € 7.200 = € 14.000 bedragen, ofwel € 2.000 meer dan nu.

Eindheffing 80%

Heb je meer aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen, dan betaal je als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Dat blijft zo.

Let op! Vanaf 2020 moet je de eindheffing uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak. Tot nu toe was dit het eerste aangiftetijdvak.

Tip: dreig je met vergoedingen en dergelijke over de grens van de vrije ruimte heen te schieten, dan kan je een extraatje aan het eind van dit jaar ook uitstellen tot januari volgend jaar. Vanwege de extra vrije ruimte blijf je dan mogelijk binnen de grens en betaal je geen eindheffing.

Vrijstelling VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is voor bepaalde functies verplicht. Vanaf volgend jaar wordt de VOG daarom gericht vrijgesteld en komt deze dus niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Producten uit het eigen bedrijf

Voor producten uit eigen bedrijf geldt een vrijstelling van 20% over de waarde van deze producten in het economisch verkeer, met een maximum van € 500 per jaar. Nu wordt de waarde soms bepaald op het bedrag dat aan derden voor deze producten wordt berekend. Vanaf volgend jaar vervalt deze bepaling.

Uiteraard moeten bovenstaande voorstellen nog door het parlement.

bottom of page