top of page

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!


Je kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in de eigen bv. Wil je je opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat je een belastingkorting krijgt. Houd je daarbij wel aan de voorwaarden.

Afkoop pensioen in eigen beheer

Als je in je eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaal je belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heb je echter nog recht op een korting van 19,5%.

Waarde op 31 december 2015

De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Een eventuele waardestijging nadien levert geen korting meer op.

Geen revisierente

Koop je het pensioen in 2019 nog af, dan betaal je ook geen revisierente. Die bedraagt 20%. Afkopen in 2019 is dus meestal veel voordeliger dan later afkopen. Naast het vervallen van de korting betaal je dan immers ook revisierente.

Inlichtingenformulier

Als je besluit tot afkoop, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Hiervoor is op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) een formulier beschikbaar, het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’. Je moet dit invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Loonaangifte

De afkoop moet je bv ook verwerken in de loonaangifte van het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt. Zorg ook dat je bv de verschuldigde belasting tijdig betaalt, anders kan er een boete volgen.

Als je vragen hebt over de afkoop van in eigen beheer opgebouwd pensioen, neem dan contact met ons op.

bottom of page