top of page

Deadline kleineondernemersregeling 20 november


De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wil je gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet je je tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

Let op! De aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Omzet bepalend

In de nieuwe KOR is je omzet bepalend voor de vraag of je van de regeling gebruik mag maken. Deze mag maximaal € 20.000 bedragen. Op dit moment is bepalend of je per saldo niet meer dan € 1.883 per jaar aan btw moet afdragen.

Ook rechtspersonen

Nieuw is dat vanaf 2020 ook rechtspersonen, zoals bv’s, van de nieuwe KOR gebruik kunnen maken.

Wie aanmelden?

Iedere ondernemer die van de nieuwe KOR gebruik wil maken, moet zich aanmelden via een formulier dat te vinden is op de site van de Belastingdienst. Alleen ondernemingen die de huidige KOR gebruiken én ontheven zijn van hun administratieve verplichtingen, hoeven zich niet aan te melden. De fiscus gaat er automatisch vanuit dat zij de nieuwe regeling willen gebruiken en stuurt hen hierover een brief.

Vragen over de nieuwe KOR? Neem dan contact met ons op.

bottom of page