top of page

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?


Als je dit jaar dividend uitkeert, betaal je 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Tarief box 2

Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in 2019. In 2020 stijgt dit naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.

Dividend uitkeren?

Of het echter verstandig is dit jaar nog extra dividend uit te keren, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of dit betekent dat je voor investeringen een extra beroep op krediet van de bank moet doen en zo ja, tegen welk rentetarief.

Vermogen in box 3

Ga je het dividend niet op korte termijn consumptief gebruiken, bijvoorbeeld voor een vakantie of aankoop van een pleziervaartuig, dan verhoogt het dividend ook je vermogen in box 3. Hierover betaal je 30% belasting, waarbij de fiscus uitgaat van een verondersteld rendement dat in 2019 varieert van 1,94% tot 5,6%, afhankelijk van de omvang van jouw vermogen. Uiteraard is dit alleen van toepassing als je bezittingen na de dividenduitkering groter zijn dan de schulden. Dit komt dus neer op een maximale heffing van 30% x 5,6% = 1,68% over je vermogen.

Geen dividend

Keer je geen dividend uit en laat je het geld in de bv zitten, dan betaal je slechts belasting over het daadwerkelijk ermee behaalde rendement. Afhankelijk van de omvang van de winst van jouw bv, betaal je hierover dan 19% of 25% vennootschapsbelasting.

Terugstorten?

Als extra mogelijkheid na een dividenduitkering kan je het netto dividend ook weer terugstorten in de bv (als agio). Het netto dividend wordt dan niet belast in box 3, maar gaat renderen in box 2.

Let op! Of je wel of niet nog dit jaar dividend uitkeert, hangt af van jouw omstandigheden. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

bottom of page