top of page

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw


Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Een ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Wat zijn de btw-gevolgen hiervan?

Verstrekken gratis zegels

Als je klanten gratis zegels verstrekt wanneer zij een goed of dienst bij je kopen, dan ben je natuurlijk gewoon btw verschuldigd over de prijs die de klant betaalt. Als je meteen voor de zegels moet betalen – want de ondernemer koopt deze in bij een centrale zegelorganisatie – dan mag je de btw over het betaalde bedrag voor de zegels in mindering brengen op de btw-aangifte.

Als de klant de zegels later inlevert dan ontvangt hij hiervoor een bedrag terug. Op het moment dat je de zegels van de klant inneemt en hem uitbetaalt, krijg je van de zegelorganisatie het aan de klant uitgekeerde bedrag terug. Je hebt namelijk al voor de zegels betaald. Je moet dan wel het bedrag op de zegels dat je aan de klant uitbetaalt, tot je btw-belaste omzet rekenen.

Cash-backacties

Ondernemers kunnen ter promotie van een product bij verkoop ervan een geld-terug-bon verstrekken. Wanneer de klant de bon instuurt of via internet registreert, ontvangt de klant een deel van de betaalde prijs retour. Hierbij geldt dat de ondernemer die het goed aan de klant verkoopt, in eerste instantie btw moet voldoen over het volledige aan de klant in rekening gebrachte bedrag. Pas als de klant de bon instuurt en het bedrag aan de klant is uitbetaald, mag de btw over het terugbetaalde bedrag in mindering worden gebracht op de oorspronkelijke verkoopprijs.

Premieartikel

Een andere manier waarop ondernemers klanten kunnen binden, is door het verstrekken van een premieartikel wanneer de consument bijvoorbeeld een telefoonabonnement voor een jaar afsluit. De ondernemer moet dan btw berekenen over de inkoopprijs van het aan de consument verstrekte goed.

Conclusie

Je kunt allerlei verschillende promotionele acties bedenken om klanten aan je te binden. Daarbij is van belang dat je in het oog houdt dat deze acties gevolgen voor de btw met zich meebrengen. Een achteraf verleende korting of het uitkeren van gratis zegels vermindert het bedrag waarover je btw moet voldoen. Zorg voor een goede administratieve verwerking van dergelijke acties, zodat je niet meer btw afdraagt dan nodig is.

bottom of page