top of page

Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek


Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door de investeringen goed te plannen, kan je de KIA maximaliseren en voorkomen dat je deze terug moet betalen.

Extra aftrek

De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag je een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken.

Omvang KIA

De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van € 106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%.

Ondergrens en bovengrens

De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als je in een jaar meer investeert dan € 2.300, heb je recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is € 318.449. Investeer je in 2019 meer dan dit bedrag, dan krijg je geen KIA.

Investeringen clusteren of splitsen

Je kunt proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren. Investeer je bijvoorbeeld in 2019 en 2020 beide jaren voor € 2.000, dan krijg je geen KIA. Investeer je alleen in 2019 voor € 4.000 en in 2020 niet, dan levert dit € 1.120 aan KIA op.

Andersom kan je grotere investeringen zo mogelijk beter splitsen. Een investering in 2019 van € 400.000 levert geen KIA op. Investeer je in 2020 niet, dan kan je beter de investering splitsen en bijvoorbeeld in 2019 én 2020 ieder jaar € 200.000 investeren. Dit levert bijna € 18.000 aan KIA op.

Voorkom terugbetalen

Als je een investering binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je investeerde, weer afstoot, moet je de KIA over de verkoopopbrengst terugbetalen. Je voorkomt dit door pas na deze termijn een bedrijfsmiddel af te stoten.

bottom of page