top of page

Speel in op nieuwe fietsenregeling


In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt er een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer, wordt de fiets ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Deze bijtelling wordt tot het inkomen van de werknemer gerekend en hierover betaalt hij of zij belasting.

Let op! De maatregel gaat niet gelden als de fiets verstrekt of vergoed wordt. De fiets moet dus eigendom blijven van de werkgever en de werknemer mag deze gebruiken. Dit betekent ook dat de fiets bij het einde van het dienstverband moet worden teruggegeven of dat de werknemer een reëel bedrag betaalt voor het overnemen van de fiets. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, zoals regenpakken, fietstassen etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling.

Tip: ben je van plan om in 2020 een leasefiets ter beschikking te stellen aan de werknemer? Dan kan je evengoed nog een reiskostenvergoeding van € 0,19/km betalen voor zakelijke reizen die niet met de leasefiets zijn afgelegd.

Tip: je kan een ter beschikking gestelde fiets na enkele jaren wel weer aan de werknemer verkopen voor de dan geldende dagwaarde en vanaf dat moment weer een vergoeding betalen van € 0,19/km voor met de fiets zakelijk afgelegde kilometers. Dit kan met name aantrekkelijk zijn als de werknemer veel woon-werkverkeer fietsend aflegt.

De nieuwe fietsregeling zal gaan gelden voor alle soorten fietsen en zelfs voor bromfietsen die mede door spierkracht worden voortbewogen en beschikken over een elektromotor. Deze laatste categorie ziet met name op de speed-pedelecs.

De btw-regels voor een fiets van de zaak wijzigen niet. Normaliter kan je de btw voor privégebruik door werknemers niet aftrekken, maar voor fietsen geldt een uitzondering. Tot een bedrag van € 749 (inclusief btw) mag je de btw aftrekken.

Voor zakelijke ritten die niet met de fiets worden afgelegd kan een vergoeding van € 0,19/km gegeven worden, ook als een fiets ter beschikking is gesteld.


bottom of page