top of page

Extra aftrekpost door aankoop lijfrente


Met name als je een hoger inkomen hebt, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een extra aftrekpost te creëren. Dit levert echter alleen een aftrek op als er sprake is van een pensioentekort.

Daling tarieven

Doordat de tarieven in box 1 de komende jaren dalen, kan een extra voordeel ontstaan. Als je nu een lijfrente koopt is het aankoopbedrag aftrekbaar tegen maximaal 51,75%. De uitkering is belast tegen maximaal 49,5% op het moment dat je deze ontvangt.

Pensioentekort?

Of je een pensioentekort hebt, kunnen wij voor je berekenen of kan je zelf nagaan op de site van de Belastingdienst. Ook kan je nagaan of je wellicht nog extra premies mag aftrekken, omdat je dit de afgelopen zeven jaar niet tot de toegestane maxima hebt gedaan.

Zvw-premie

De aftrek levert geen lagere bijdrage Zvw op. Als ondernemer betaal je deze Zvw-premie zelf. Als dga is dat ook zo als je niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. Je betaalt in 2019 Zvw-premie tot een maximum inkomen van € 55.927.

Let op! Ligt bij het uitbetalen van de lijfrente jouw inkomen onder dit maximum, dan betaal je te zijner tijd wel Zvw-premie over deze uitkering.

Effect heffingskorting

De aankoop van een lijfrente kan ook effect hebben op de heffingskortingen. Door de aftrek daalt je inkomen en heb je soms recht op meer heffingskorting. Anderzijds stijgt bij uitkering van de lijfrente je inkomen en heb je daardoor soms minder heffingskorting.

Effect op box 3

Betaalde premies komen ook in mindering op het vermogen in box 3. Een in 2019 betaalde lijfrente levert een voordeel op in box 3 per 2020.

Vragen over lijfrentes? Neem dan contact met ons op.

bottom of page