top of page

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen?


De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee je hypotheekrente vooruit te betalen?

Wanneer minder aftrek?

Je hebt last van de beperkte aftrek als dit jaar je inkomen boven € 68.507 uitkomt. De hypotheekrente kan je namelijk in 2020 in principe dan nog maar aftrekken tegen maximaal 46%. Ofwel 3%-punt minder dan nu. Het is fiscaal toegestaan de hypotheekrente maximaal een half jaar vooruit te betalen, zonder verlies van de aftrek. Met het hoge inkomen mag je nu de hypotheekrente voor een half jaar extra daarom nog tegen 49% aftrekken.

Wat is het voordeel?

Stel dat je op je woning van € 650.000 een hypotheek hebt tegen 5% rente. Je betaalt dan 5% x € 650.000 = € 32.500 aan hypotheekrente per jaar. Betaal je de rente over een half jaar vooruit, dan kan je over een bedrag van ½ x € 32.500 = € 16.250 de rente aftrekken tegen 49% in plaats van tegen 46%. Het belastingvoordeel is dan € 7.962 in plaats van € 7.475 ofwel € 487 meer.

Komt, door welke oorzaak ook, je inkomen volgend jaar onder de € 68.507 uit, dan is het voordeel nog veel groter.

Wanneer heeft vooruitbetalen geen zin?

Als door de normale aftrek van de hypotheekrente of andere aftrekposten het belastbaar inkomen onder de € 68.507 uitkomt, heeft vooruitbetalen meestal geen zin.

Bank moet meewerken

Houd er rekening mee dat je bank aan eerder aflossen zijn medewerking moet verlenen en houd er ook rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Extra voordeel box 3

Hypotheekrente vooruitbetalen levert ook een besparing op in box 3 van maximaal 1,68% over het vervroegd betaalde bedrag. In bovenstaand voorbeeld is de besparing dus maximaal € 16.250 x 1,68% = € 273. Hoeveel je daadwerkelijk aan belasting bespaart in box 3, is afhankelijk van de omvang van je vermogen.

Wat is het nadeel?

Door vervroegd aflossen mis je wel het rendement over dit bedrag over een half jaar. Op een normale spaarrekening is dit op dit moment echter bijna nihil.

bottom of page