top of page

Probeer dit jaar je winst laag te houden


De komende jaren gaan de belastingtarieven omlaag, zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als voor zijn collega met een bv. Het kan dan ook lonen om te proberen dit jaar de winst zo laag mogelijk te houden.

Daling tarieven

Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag voor winsten tot € 200.000 van 19% naar 16,5%. Over het meerdere betaalt je bv dit én volgend jaar nog 25%. In 2021 dalen de tarieven verder naar 15% respectievelijk 21,7%.

Ook in de inkomstenbelasting dalen in het algemeen de komende jaren de tarieven in box 1. Onder meer het toptarief daalt van 51,75% naar 49,5%.

Winst drukken

Vanwege deze lagere tarieven is het meestal aantrekkelijk om de huidige winst zo laag mogelijk te houden. Dit zal er meestal toe leiden dat je toekomstige winst wat hoger ligt, maar door het verschil in tarief pakt dit per saldo vaak voordelig uit.

Voorbeeld: stel dat je dit jaar de winst van je bv met € 20.000 kunt drukken en dat hierdoor de winst volgend jaar juist € 20.000 hoger uitvalt. Als de winst onder de € 200.000 ligt, scheelt dit 2,5%-punt aan Vpb. De bv betaalt daardoor € 500 minder Vpb.

Hoe kan je de winst drukken?

Een van de manieren om de winst te verlagen, is het opvoeren van reserves, zoals de herinvesteringsreserve, de kostenegalisatiereserve en voor ondernemers in de inkomstenbelasting de oudedagsreserve.

Kosten naar voren halen, opbrengsten uitstellen

Je kunt ook kosten naar voren halen en bijvoorbeeld een dure reparatie al in december laten uitvoeren in plaats van in januari. Het verplaatsen van opbrengsten van december naar januari heeft hetzelfde effect.

Investeren en willekeurig afschrijven

Ook het naar voren halen van investeringen verkleint de winst, zeker als je hierop investeringsaftrek krijgt. Neem je het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan krijg je de investeringsaftrek tot het bedrag dat je hebt betaald. Zo kan je de investeringsaftrek nog dit jaar (deels) realiseren. Kan je willekeurig afschrijven, dan kan je beter dit jaar extra afschrijven en vanaf volgend jaar minder.

Wat is er in jouw geval nog mogelijk? Wij kijken graag met je mee.

bottom of page