top of page

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto


Als je als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heb je met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Betreft de aankoop een personenauto op waterstof, dan heb je ook recht op de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor 2020 is dit nog niet bekend.

Elektrische auto

Voor een volledig elektrische auto krijg je dit jaar nog 27% milieu-investeringsaftrek over maximaal € 40.000 van het investeringsbedrag. Een oplaadpaal op je eigen terrein komt voor 36% in aftrek via de MIA. Ook kom je voor de Vamil in aanmerking.

Minimum van € 2.500

Voor de MIA en Vamil geldt een minimum van € 2.500. Bij een oplaadpaal die goedkoper is, kom je toch voor de MIA en Vamil in aanmerking, als je de oplaadpaal samen met de elektrische auto aanmeldt.

Waterstofpersonenauto

Een personenauto op waterstof komt in aanmerking voor 36% MIA en voor de Vamil-afschrijving over maximaal 75% van de investeringskosten, beide tot een maximum van € 50.000.

Let op! Je hebt voor beide soorten auto’s geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Aangaan van verplichtingen

Je krijgt recht op de MIA en Vamil in het jaar waarin je de investeringsverplichting aangaat, in de regel dus wanneer je het contract van de bestelling tekent. Is jouw auto nog niet direct leverbaar en kan je deze dus ook nog niet in gebruik nemen, dan verschuiven de MIA en Vamil naar volgende jaren.

Let op! Je voorkomt dit door een deel van de investering al te betalen. Voor nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen geldt dat je de MIA krijgt tot maximaal het bedrag dat je betaald hebt en tot dit bedrag mag je ook vervroegd afschrijven.

Let op! Je moet het bedrijfsmiddel binnen een jaar in gebruik nemen of minstens 25% van het investeringsbedrag betalen, anders raak je de MIA en Vamil weer kwijt.

Heb je vragen over de MIA en Vamil als het gaat om milieuvriendelijke auto’s? We horen het graag.

bottom of page