top of page

Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op!


Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kan je voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan.

Eigen woning telt niet mee in box 3

Een goede planning is nodig vanwege het feit dat een eigen woning niet meetelt als vermogen in box 3, maar wel als deze verkocht is terwijl je nog geen andere woning terug hebt gekocht. Omdat het daarbij vaak gaat om aanzienlijke bedragen, kost je dit behoorlijk wat belasting in box 3.

Let op! Hoeveel belasting je betaalt in box 3 hangt af van de omvang van je vermogen. Dit kan oplopen tot een belastingheffing van 1,68% over je vermogen.

Verkoop uitstellen

Verkoop je je woning en koop je niet direct een andere woning terug, probeer de verkoop dan uit te stellen tot ná 1 januari. De peildatum voor de vermogensbelasting is namelijk 1 januari en wijzigingen in je vermogen ná die datum hebben geen invloed meer op de heffing in box 3.

Aankoop bespoedigen

Sta je op het punt een woning te kopen en gebruik je daarvoor deels eigen geld, probeer de aankoop dan juist te bespoedigen. Realiseer de aankoop zo mogelijk vóór 1 januari, zodat je over het gebruikte eigen vermogen in 2020 geen belasting in box 3 meer betaalt.

Vragen over de aan- of verkoop van een eigen woning en de invloed ervan op de heffing in box 3? Laat het ons gerust weten.

bottom of page