top of page

Zorg dat je herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt


Heb je in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaal je over de boekwinst belasting.

Hoe werkt de herinvesteringsreserve?

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kan je deze boekwinst drie jaar lang opzij zetten als je van plan bent een nieuw bedrijfsmiddel aan te schaffen. Wanneer je in dit nieuwe bedrijfsmiddel investeert, kan je in beginsel de herinvesteringsreserve op de aankoopprijs afboeken.

Let op! Een herinvesteringsreserve die is ontstaan na verkoop van een bedrijfsmiddel waarop je tien jaar of minder afschrijft, kan je niet afboeken op de aankoopprijs van een bedrijfsmiddel waarop je niet afschrijft, of waarop je in meer dan tien jaar afschrijft. Je mag dus niet de boekwinst op bijvoorbeeld een computer afboeken op de aankoopprijs van een pand.

Let op! Als je niet investeert, valt de herinvesteringsreserve in de winst in het derde jaar na het jaar waarin deze is ontstaan.

Tip: een herinvesteringsreserve die in 2016 is ontstaan, valt dus dit jaar in de winst als je niet op tijd in een nieuw bedrijfsmiddel investeert.

Voordeel herinvesteringsreserve

Het voordeel van de herinvesteringsreserve is dat je niet direct belasting betaalt over de boekwinst. Daartegenover staat dat je in de toekomst jaarlijks minder kunt afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Je hebt de herinvesteringsreserve immers in mindering gebracht op de aankoopsom. Het voordeel is dat je zo de belastingheffing uitstelt.

Extra voordeel vanaf volgend jaar

Een extra voordeel is dat vanaf volgend jaar de tarieven in de inkomsten- en vennootschapsbelasting lager zijn. Een bv betaalt bijvoorbeeld in de eerste schijf (tot een winst van € 200.000) volgend jaar 16,5% belasting in plaats van 19% nu.

Voorbeeld: stel dat een boekwinst van € 100.000 nu belast wordt tegen 19% en de komende vijf jaren gemiddeld tegen 15,3% (2020 16,5% en 2021 t/m 2024 15%), dan betaalt je bv bij een afschrijvingstermijn van vijf jaar door de herinvesteringsreserve € 3.700 minder vennootschapsbelasting.

bottom of page