top of page

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk


Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden.


Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening.


Wanneer aanvragen?

Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden, moet je uiterlijk op 30 juni 2021 indienen. Voor evenementen na deze datum, moet je minstens drie maanden voor de geplande datum van het evenement je aanvraag indienen.


Let op! De aanvraag dien je digitaal in bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Je hebt minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau 3' nodig.


Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden voor de subsidie. Zo moet het evenement al minstens twee keer eerder hebben plaatsgevonden en moet er voor het vorige evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking zijn afgesloten.


Subsidieplafond

Voor de regeling is € 385 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op het moment van binnenkomst. Dit betekent dat wanneer het plafond bereikt is, er geen subsidie meer wordt verstrekt.


Comments


bottom of page