top of page

Advieswijzer | Energielabel C kantoorpanden 2022


Kantoorpanden moeten vanaf 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Kantoren die niet aan de eisen voldoen, moeten per 2023 verplicht sluiten. Dit betekent dat veel kantoren de komende jaren energiezuiniger moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van isolerende maatregelen.


Uitzonderingen

Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen:

 • De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een verkoopbalie beschikt.

 • De gebruiksoppervlakte van het kantoor – inclusief nevenfuncties – is minder dan 100 m2.

 • Monumenten; dit betreft rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten.

 • Kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.

 • Onteigende kantoorgebouwen of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.

 • Kantoorgebouwen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen.

 • Kantoren waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar.


Welk energielabel heeft jouw kantoor?

Heeft jouw kantoor al een energielabel, dan moet je energiebesparende maatregelen treffen als het label D, E, F of G is. Heeft jouw kantoor energielabel A, B of C, dan voldoet jouw kantoor aan de normen. Je bent dan dus niet wettelijk verplicht verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen. Weet je niet welk energielabel je kantoor heeft, dan kan je dit nagaan op de site van de Rijksoverheid.


GIS-viewer

Aanvullend is ook gebruik te maken van de zogenaamde GIS-viewer. Met de GIS-viewer bekijk je online of een kantoorgebouw al een energielabel bezit en welk label dit is.


Energielabel vernieuwd in 2021

De energieprestatie van een gebouw wordt sinds 2021 vastgesteld aan de hand van een nieuwe methode. Deze geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en hoe dit verbeterd kan worden. Het energielabel heeft een lettercategorie van A t/m G. Voor kantoren is het aantal plussen bij de categorie A uitgebreid tot vijf.


Heeft jouw kantoor nog geen energielabel?

In dat geval moet je advies inwinnen bij een energieadviseur. Denkt hij dat je pand energiezuinig is en in aanmerking komt voor een energielabel A, B of C, dan kan de adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.


Denkt de energieadviseur dat jouw pand in aanmerking komt voor een energielabel D, E, F of G, dan moet je energiebesparende maatregelen treffen. Ook hiervoor kan je bij een energieadviseur terecht. Op verzoek wordt een inschatting gemaakt van de benodigde maatregelen en de bijbehorende kosten om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien. Voor energiebesparende maatregelen bestaan diverse subsidies. Na uitvoering van de maatregelen is het energielabel aan te vragen dat moet voldoen aan de wettelijke eisen.


Let op! Een energielabel is tien jaar geldig. Ook de energielabels van vóór 2021 blijven tien jaar geldig.


Maatwerkadvies

Voor energiebesparende maatregelen kan je gebruikmaken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur. Een EPA-maatwerkrapport biedt onder meer:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;

 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;

 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;

 • inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.


Energie-investeringsaftrek

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Zo komt bijvoorbeeld ook een EPA-advies in aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet jouw investering op de zogenaamde Energielijst staan. In dat geval komt de investering in aanmerking voor de EIA, wat betekent dat je 45,5% (2022) van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag brengen.


Niet wachten met energiebesparende maatregelen

Uit cijfers blijkt dat de helft van alle kantoren nog geen energielabel heeft en dat 12% een energielabel heeft dat niet aan de normen voldoet. Het is dus van belang niet te lang te wachten met onderzoek naar de energiestatus van je kantoor. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan moet je vóór 2023 nog energiebesparende maatregelen nemen. Omdat je niet de enige bent, is het aan te bevelen hiermee niet te lang meer te wachten. Anders loop je het risico dat je kantoor vanaf 2023 niet meer bruikbaar is.


Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers het gebouw verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.


Voorwaarden

Voor de ISDE geldt een aantal voorwaarden. Zo moet je de subsidie aanvragen voordat je de koopovereenkomst sluit. Ook moet je het apparaat in Nederland laten installeren en binnen twaalf maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen, in gebruik nemen. Ook heb je bij vaststelling van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd en je moet hiervan een factuur en betaalbewijs hebben. Ook mag je het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van de subsidie verkopen of verwijderen. Er is geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor het betreffende apparaat. Ook heb je geen recht op subsidie als je hiervoor al de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt.


Ook verplichte energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan ben je ook verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.


Er bestaat ook een informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat doe je in eLoket van de RVO. Kijk voor meer info op de website www.rvo.nl.


Comentarios


bottom of page