top of page

Afschaffen middelingsregeling


PRINSJESDAGSPECIAL 2022 | In het kader van vereenvoudiging en hervorming van het belastingstelsel wordt per 1 januari 2023 de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan als je een sterk wisselend inkomen in box 1 hebt in aaneengesloten jaren.


Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Je vergelijkt dit met de daadwerkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan kan je belasting terugvragen.


Overgangsrecht

Er is overgangsrecht voor de jaren na 2022, mits het aangiftejaar 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. De laatste tijdvakken waarover nog kan worden gemiddeld, zijn de aangiftejaren 2022, 2023 en 2024.


Tip: hou wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die je wil middelen onherroepelijk vaststaan.


bottom of page