top of page

Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij


Voor de duidelijkheid zetten de nog lopende, andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket nog even kort op een rij. Deze maatregelen gelden van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Het gaat om de NOW 3.0, uitstel van belastingbetaling en de Tozo 3.0. Je kan nog steeds een beroep op deze maatregelen doen.


Let op! Neem contact op als je door de coronacrisis een beroep wil doen op de steunmaatregelen en er meer over wilt weten.


1. De loonkostensubsidie NOW 3.0

Ten eerste is er de NOW 3.0. Deze tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling door de coronacrisis geldt voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW 3.0 doorloopt tot en met juni 2021. De regeling wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Ook wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd.


Samengevat:

NOW 3.0 Minimaal omzetverlies Maximale compensatie

Oktober t/m december 2020 20% 80%

Januari t/m maart 2021 30% 70%

April t/m juni 2021 30% 60%


Aanvragen NOW 3.0 in november

Naar verwachting is de NOW 3.0 op 16 november 2020 bij het UWV aan te vragen. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend.


Let op! Voor elke periode uit de NOW 3.0 staat het loket slechts ongeveer een maand open. Dat is korter dan tijdens de NOW 1.0 en NOW 2.0. Bovendien moet elke periode van de NOW 3.0 apart worden aangevraagd.


2. Uitstel van belastingbetaling tot en met 31 december

Een andere steunmaatregel is die van uitstel van belastingbetaling. Ondernemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen nog tot eind december bijzonder uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.


Wanneer jouw bijzonder uitstel of verlenging afloopt, moet je bij de eerstvolgende aangifte je belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijg je ruim de tijd: drie jaar.


Let op! Bij uitstel van betaling wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Tot eind 2021 bedraagt deze nog 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 zal de invorderingsrente weer worden verhoogd tot 4%.


Maatwerk bij aflosproblemen?

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is.


3. Tozo voor zelfstandig ondernemers

Ten derde is er de Tozo 3.0, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die ook geldt tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee voorzieningen. Allereerst een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum. De tweede voorziening houdt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 in. Ook Tozo 3.0 bestaat uit drie periodes van drie maanden, die elk apart moeten worden aangevraagd bij de gemeente.


Vermogenstoets

Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren in de Tozo 3.0. Met de invoering van nieuwe en strengere coronamaatregelen vond het kabinet een vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Daarom is eerder besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat je voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering Tozo 3.0 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. Wel geldt sinds Tozo 2.0 een partnertoets, waardoor het inkomen van de partner het recht op Tozo beïnvloedt.


Aanvragen

De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.


Comments


bottom of page