top of page

Arbovrijstelling


SPECIAL LONEN | Een bureau, een bureaustoel en verlichting voor een werkkamer thuis mag je op grond van de Arbovrijstelling ook in 2022 onbelast blijven vergoeden of verstrekken als:


  • de arbovoorzieningen samenhangen met jouw verplichtingen op grond van de Arbowet, én

  • jouw werknemer de voorziening (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte thuis, én

  • jouw werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor die arbovoorzieningen, én

  • de inrichting van de thuiswerkruimte voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.


Voldoe je aan deze voorwaarden, dan geldt een zogenaamde gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR). Dat houdt in dat je deze voorzieningen belastingvrij aan je werknemer kan vergoeden. Ze gaan dan niet ten koste van de vrije ruimte van de WKR.


Tip: bij een arbovoorziening kan je denken aan een bureaustoel, een bureau, een bureaulamp, een beeldscherm, maar ook bijvoorbeeld aan een koptelefoon. Een en ander uiteraard afhankelijk van de functie die de werknemer uitoefent.


Luxere versie

Stel dat jouw werknemer, om te voldoen aan de arbovoorwaarden, een koptelefoon nodig heeft van € 100. De kosten hiervan zijn dan onbelast aan je werknemer te vergoeden. Wil de werknemer een luxer model aanschaffen van bijvoorbeeld € 250? Dan is de eerste € 100 nog steeds onbelast, omdat je daarmee aan de arbovoorwaarden voldoet. Het restant (€ 150) valt echter niet onder de gerichte vrijstelling.


Tip: kies je ervoor om je werknemer te laten betalen uit zijn nettoloon voor het luxere deel van de arbovoorziening? Dan is dit niet in strijd met de voorwaarde dat de werknemer voor de arbovoorziening geen eigen bijdrage mag betalen. Op het arbodeel blijft dan dus de gerichte vrijstelling van toepassing.


Aanwijzen in de vrije ruimte

Er is een mogelijkheid om ook het luxere deel van de arbovoorziening onbelast te vergoeden. Je kan dit deel namelijk aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zolang je nog voldoende vrije ruimte hebt, blijft ook het luxere deel dan onbelast.


Let op! Blijkt aan het eind van 2022 dat je de vrije ruimte overschrijdt, dan betaal je over de overschrijding 80% eindheffing.


Comments


bottom of page