top of page

Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober


Bij een bedrijfsfusie draagt jouw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over aan een ander lichaam. Dit andere lichaam reikt als vergoeding daarvoor aandelen uit aan je bv. Deze bedrijfsfusie kan onder voorwaarden zonder belastingheffing plaatsvinden. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 als je daartoe vóór 1 oktober 2021 jouw intentie registreert bij de Belastingdienst.


Fusie

Als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan, is sprake van een fusie. Een van de manieren waarop zo’n fusie plaats kan vinden is door middel van een bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draag je geen aandelen over, maar draagt je bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding daarvoor ontvangt jouw bv aandelen van de overnemer.


Tip: een bedrijfsfusie is ook een instrument om een holdingstructuur te creëren.


Bedrijfsfusie fiscaal met of zonder afrekening

Bij een bedrijfsfusie is over het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming vennootschapsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is het echter mogelijk om dit fiscaal zonder afrekening te doen. Fiscaal geruisloos betekent grofweg dat de onderneming wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.


Let op! Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor jouw situatie, zal altijd eerst beoordeeld moeten worden aan de hand van je feitelijke situatie.


Terugwerkende kracht fiscaal geruisloze bedrijfsfusie

Is een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie mogelijk, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Voor deze terugwerkende kracht moet je wel vóór 1 oktober 2021 je intentie registreren bij de Belastingdienst.


Tip: registreer bij twijfel in ieder geval de intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kan je fiscaal, onder voorwaarden, nog terug naar 1 januari 2021 als je besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie.


Comments


bottom of page