top of page

Bedrijfsopvolgingsregeling


Prinsjesdag | De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijft in de huidige vorm gehandhaafd. In juli 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling.


In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfs-opvolgingsregelingen kent van Europa en dat dit tot een onevenwichtig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen. Onderzocht moet worden hoe de BOR kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld.


De tweede motie stelt vast dat in Nederland binnen de BOR de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat acquisities in de eerste vijf jaar voor de schenking of één jaar voor vererving niet onder de BOR vallen. Onderzocht moet worden hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOR kan worden geharmoniseerd met andere EU-landen.


Comments


bottom of page