top of page

Belastingaftrek weekenduitgaven gehandicapten in 2024 omhoogVerzorg je in het weekend of een ander moment een ernstig gehandicapt kind, broer of zus die meestal in een Wlz-instelling verblijft? Dan kan je onder voorwaarden recht hebben op belastingaftrek in de inkomstenbelasting van de extra kosten die je maakt. Deze aftrek, ook wel de aftrek weekenduitgaven genoemd, gaat in 2024 omhoog.


Voorwaarden aftrek

Je kan recht hebben op belastingaftrek in de inkomstenbelasting van extra kosten als het gaat om een ernstig gehandicapt kind, broer of zus. Daarnaast kan je dat recht ook hebben voor een ernstig gehandicapt persoon voor wie je door de kantonrechter als mentor benoemd bent, of voor wie je tot curator benoemd bent en de persoonlijke belangen behartigt.

 

Iemand is voor deze aftrekbepaling ernstig gehandicapt, als hij of zij door zijn of haar beperkingen aanspraak maakt op opname in een intramurale Wlz-instelling.

 

Om voor aftrek van de extra kosten in de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking te komen, moet de hiervoor genoemde ernstig gehandicapte persoon 21 jaar of ouder zijn en meestal in een Wlz-instelling verblijven. Je verzorgt deze persoon in het weekend of op andere momenten zoals tijdens vakanties.

 

Let op! Als de extra kosten vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekering, heb je geen recht op aftrek.


Aftrek haal- en brengkilometers

Voldoe je aan de voorwaarden voor aftrek zoals hiervoor beschreven, dan mag je de kosten voor het brengen en halen van huis naar de Wlz-instelling en terug in aftrek brengen. In 2023 kan dit tegen € 0,21 per kilometer. In 2024 mag je de aftrek berekenen tegen € 0,23 per kilometer.


Aftrek voor kosten verblijf

Voor de extra kosten van verblijf bij jou in huis gelden vaste bedragen per dag. In 2023 bedraagt dit bedrag € 12 per dag, in 2024 € 13 per dag.

 

Tip: de dagen waarop je de ernstig gehandicapte persoon haalt en brengt, tellen ook mee als dag van verblijf in je huis.


Niet alleen weekenddagen

Hoewel de naam van de aftrekpost lijkt aan te geven dat aftrek alleen mogelijk is voor een verblijf tijdens weekenddagen, heeft de Belastingdienst bevestigd dat het woord ‘weekend’ geen formele betekenis heeft. Ook als de ernstig gehandicapte persoon tijdens weekdagen of buiten de vakanties bij jou verblijft, kan je dus recht hebben op de aftrekpost.

Comentários


bottom of page