top of page

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden


Is de betalingsregeling die je kreeg voor je coronabelastingschulden door de Belastingdienst ingetrokken? En heb je nog steeds een betalingsachterstand? Dan stuurt de Belastingdienst je vanaf eind september 2023 aanmaningen voor al je coronabelastingschulden.


Betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis kon je ervoor kiezen om de betaling van de belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet je deze coronabelastingschulden in principe in maandelijkse, gelijke termijnen aflossen. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd.


Andere voorwaarden zijn dat je op tijd de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat je op tijd en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.


Intrekking betalingsregeling

Als je niet aan al deze voorwaarden voldeed, ontving je in juli 2023 een brief waarin de Belastingdienst de betalingsregeling introk. Liep je maar maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling, dan heb je niet zo’n brief gekregen. De betalingsregeling is wel ingetrokken voor ondernemers die meer dan één termijn achterliepen en/of een structurele achterstand hadden op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.


Aanmaningen

Is de betalingsregeling ingetrokken en heb je nu nog steeds een betalingsachterstand, dan kan je vanaf eind september tot uiterlijk in november 2023 aanmaningen van de Belastingdienst verwachten.


Let op! De Belastingdienst stuurt voor elke (naheffings)aanslag die onder de betalingsregeling viel apart een aanmaning. Doe je bijvoorbeeld per maand btw-aangifte en heb je twee jaar lang uitstel gekregen voor deze btw? Dan ontvang je dus 24 aanmaningen!


De aanmaningen voor eenzelfde belastingsoort ontvang je allemaal op hetzelfde moment. Had je ook belastinguitstel voor een andere belastingsoort, dan kan het zijn dat je de aanmaningen voor die belastingsoort op een andere dag ontvangt.


Invorderingsmaatregelen

Betaal je na ontvangst van de aanmaning niet, dan ontvang je van de Belastingdienst een dwangbevel. Betaal je daarna nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld je inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook een faillissement aanvragen.


Houd er rekening mee dat aan een dwangbevel hoge kosten verbonden kunnen zijn. De hoogte van deze kosten hangen namelijk af van de hoogte van de belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.


Let op! Ontving je vóór 1 oktober 2022 al een of meer aanmaningen van de Belastingdienst en heb je deze nog niet betaald? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst dan niet langer wacht, maar meteen een dwangbevel kan sturen. De Belastingdienst kondigt aan dat je dit dwangbevel uiterlijk in december 2023 zal ontvangen.


Herleven betalingsregeling

De betalingsregeling voor de coronabelastingschulden herleeft weer als je vóór 29 augustus 2023 al de betalingsachterstand hebt ingelopen. De Belastingdienst stuurt je hierover dan nog een brief waarin dit officieel wordt bevestigd.


Tip: ontvang je aanmaningen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met jou bekijken welke mogelijkheden je nog hebt.


Comments


bottom of page