top of page

Beoordeel de hoogte van de winst

Bijgewerkt op: 3 nov. 2023


EINDEJAARSTIP 2023 | Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht kom je in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld kosten of een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.


Andersom kan het lucratief zijn de winst juist te verhogen als je naar verwachting dit jaar in een lager tarief valt ten opzichte van volgend jaar. Hierbij speelt ook een rol dat de mkb-winstvrijstelling volgend jaar verlaagd wordt van 14 naar 13,31%.


Let hierbij ook op de invloed van inkomensafhankelijke heffingskortingen op de te betalen belasting. Laat het effect berekenen door je relatiebeheerder.


Tip: wijkt de winst af van de verwachtingen, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Hiermee voorkom je de hoge belastingrente van 6% (waarschijnlijk zelfs 7,5%) en je verlaagt je vermogen in box 3. In box 3 levert dit overigens vooral een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Bij een teruggave voorkom je dat je geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.


Comments


bottom of page