top of page

Betaling studiekosten kind soms een schenking


Als je de studiekosten voor je kind betaalt, zal dit over het algemeen niet aangemerkt worden als een schenking. In sommige gevallen kan dit anders zijn. De Belastingdienst heeft zijn standpunt hierover onlangs bekendgemaakt.


Studiekosten kind onder 21 jaar

Op grond van de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen onder de 21 jaar. Bij het betalen van de studiekosten van je kind onder de 21 jaar kan dan ook geen sprake zijn van vrijgevigheid en dus niet van een schenking.


Kinderen vanaf 21 jaar

De Belastingdienst geeft aan dat in reguliere gevallen ook bij betalen van de studiekosten en het levensonderhoud van een kind van 21 jaar of ouder geen sprake hoeft te zijn van een schenking. Voorwaarde hierbij is wel dat het kind de studie vóór de 21e verjaardag is begonnen. Onder reguliere gevallen worden de situaties verstaan waarin:

  • niet sprake is van een bovenmatige studietoelage,

  • er behoeftigheid is bij het kind,

  • de tegemoetkoming in de studiekosten voortkomt uit de gegoedheid van de ouders, en

  • het kind voldoende studievoortgang maakt.

De Belastingdienst geeft aan dat je dan voldoet aan de morele verplichtingen die verbonden zijn aan het hebben en opvoeden van kinderen. De schenking is dan vrijgesteld.


Let op! De beoordeling of sprake is van een regulier geval en dus een vrijgestelde schenking ligt bij de inspecteur. Is niet sprake van een regulier geval, dan zal de betaling van de studiekosten doorgaans een belaste schenking zijn.


Tip: als jouw kind niet in staat is om zijn/haar schulden te betalen en de schenking bedoeld is voor deze schulden, kan je een beroep doen op een schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is wel dat jouw kind zelf geen eigen vermogen (meer) heeft waarmee hij/zij de schulden zou kunnen betalen.


bottom of page