top of page

Controleer jaarlijkse beschikking Whk-premie


Heb je onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doe je er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.


Gedifferentieerde Whk-premie

Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat je het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).


Ben je eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijg jij ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor je eigenrisicodrager bent op 0% te staan.


Ben je een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaal je een vaste sectorale premie. Dan krijg je een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2022.


Wat moet je controleren?

Controleer of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie. Ook is het van belang dat je controleert of de uitkeringslasten terecht aan jouw organisatie zijn toegerekend. Ga goed na of de bedragen kloppen. Wanneer sprake is geweest van een overgang van onderneming, check dan ook goed of dat correct is verwerkt.


Tip: voor een goede controle kan je een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst.


Geen beschikking ontvangen?

Heb je de Whk-beschikking niet ontvangen of kan je deze niet terugvinden? Dan is een duplicaat aan te vragen bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.


Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kan je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kan je beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen.


Let op! De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.


Comentarios


bottom of page